Sunday, June 28, 2009

Noutăţi editoriale


Fundaţia Culturală Greacă
vă propune o carte a Editurii Eikon (www.edituraeikon.ro):


Petros Malamidis

Στοχασμοί σ’ ιερό θαλασσόκηπο

Cugetări în grădina sacră a mării

Traducere de Margareta şi Claudiu Sfirschi-Lăudat

Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009θέλει άλλα μάτια για να δεις τ’ αόρατο

e nevoie de alţi ochi ca să vezi nevăzutul


Fundaţia Culturală Greacă vă recomandă, de asemenea, cărţile Editurii Omonia.

www.omonia.ro

Fondată în 1991 la Bucureşti, Editura OMONIA şi-a propus drept scop promovarea în România a literaturii şi civilizaţiei Greciei moderne.

Cele peste 60 de titluri care acoperă majoritatea genurilor literare (roman, nuvelă, poezie, eseu, însemnări de călătorie, critică literară) reprezintă mai mult de jumătate din traducerile de literatură neogreacă publicate în România în ultimii 18 ani. Colecţia „Biblioteca de Literatură Neoelenă”, inaugurată în 1999, oferă cititorilor români importante opere literare dar şi din alte domenii (istorie, filosofie etc.).

Alte 20 de titluri constituie contribuţii româneşti şi străine la cercetarea elenismului din România şi a relaţiilor româno-elene. Sunt prezente de asemenea instrumente (dicţionare biografice, bibliografii) care oferă informaţii esenţiale despre istoria literaturii neoelene. Patru din aceste titluri au obţinut, în 1994, 2000, 2004 şi 2008 cel mai prestigios premiu pentru traducere acordat în Grecia.

Alte trei premii (între care unul al Academiei Române) au încununat în România lucrările unor tineri neoelenişti români. OMONIA se ocupă totodată cu distribuirea de traduceri din literatura neoelenă publicate de alte edituri. În continuare, ambiţiosul program pe termen lung al OMONIEI urmăreşte să oglindească cele mai diverse aspecte ale unui spaţiu cultural care s-a intersectat adesea cu cel românesc.

No comments:

Post a Comment