Wednesday, February 6, 2019

International Greek Language Day - February 9, 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» στις 9 Φεβρουαρίου 2019 Την ελληνική γλώσσα αξίζει κανείς και να τη μάθει και να την αγαπήσει. Και για τις αρετές της, αλλά κυρίως διότι έχει εκφράσει έναν μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος στην αρχή της μακράς διάρκειάς του διαμόρφωσε και κωδικοποίησε την πρώτη και καταστατική στρώση του ανώτερου λεξιλογίου και του εννοιολογίου του δυτικού πολιτισμού, και που δεν έπαψε έκτοτε, σε όλη την ιστορική συνέχειά του, να ζυμώνεται με τις μεγάλες ιστορικές στιγμές της Ανατολής και της Δύσης. Αξίζει όντως να τιμάται μια γλώσσα πολύτιμη ως παρακαταθήκη για τη Δύση και αναντικατάστατη ως θεμέλιο για την εθνική ταυτότητα του ελληνισμού.
Για να αγαπήσεις όμως πρέπει να γνωρίσεις. Να γνωρίσεις πάνω απ’ όλα τους δόκιμους συγγραφείς που έγραψαν στη γλώσσα αυτή. Στο ερώτημα πώς θα γίνει τούτο δεν υπάρχει πιο δοκιμασμένη απάντηση από τη συγκρότηση Αναγνωστικών Κύκλων: φίλοι, συμμαθητές, ή συμφοιτητές συνέρχονται, σε μικρές ομάδες ανά μία ή δύο εβδομάδες για ένα δίωρο ή τρίωρο σε φιλικό σπίτι, και διαβάζουν κείμενα συγγραφέων της επιλογής τους.
Ένας διαβάζει, και οι λοιποί παρακολουθούν με το κείμενο ανά χείρας. Για έργα, μάλιστα, ξενόγλωσσων λογοτεχνιών (ή και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας), συνηθίζεται σε φανατικούς κύκλους και η πρακτική ο αναγνώστης να διαβάζει από μια μετάφραση, και οι συναναγνώστες να παρακολουθούν από το πρωτότυπο! Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, απαραίτητο να ακολουθεί συζήτηση ή σχολιασμός των κειμένων. Προέχει η γνωριμία με τα αναγνώσματα. Αυτό είναι το καίριο. Με την ανάγνωση το στατικό οπτικό σήμα μετατρέπεται σε παλλόμενο άκουσμα, και από το αφτί εισχωρεί στην καρδιά και στο μυαλό. Εξού και η από στήθους εκμάθηση στα γαλλικά ονομάζεται par coeur και στα αγγλικά by heart! Αν για την εκμάθηση μιας γλώσσας δεν υπήρξε ποτέ καλύτερο στήριγμα από το αφτί, πάλι το αφτί αποδεικνύεται ο καταλύτης για τη μετατροπή ενός κειμένου σε σώμα και αίμα πολιτισμού. Έτσι μπαίνει η ελληνική λογοτεχνία στο κυκλοφοριακό σύστημα της σύγχρονης εποχής.
Η πρακτική των αναγνωστικών κύκλων έρχεται από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, και συνεχίζεται με διάφορες μορφές ως και τη νεότερη εποχή. Στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Με μαθητές, φοιτητές, δασκάλους. Με το νεότερο ακαδημαϊκό προσωπικό, συχνά μαζεμένο στο σπίτι του καθηγητή. Συχνά ο βίος τέτοιων κύκλων κρατούσε χρόνια ολόκληρα, και οι αναγνώσεις, που οργάνωναν όμιλοι φίλων στις έδρες ελληνικών σπουδών, κάλυπταν ολόκληρες μικρές βιβλιοθήκες. Την εμπειρία την αγάπησαν και σπουδαίοι σύγχρονοι συγγραφείς –κάποτε σε τέτοιους κύκλους διάβαζαν και δικά τους έργα εν προόδω-- και την καταξίωσαν αφοσιωμένοι φιλόλογοι, φιλόσοφοι και μεταφραστές. Δεν είναι δύσκολη υπόθεση η ίδρυση αναγνωστικών ομίλων από θιασώτες της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, η αδιάκοπη όμως λειτουργία τους στο όνομα μορφών των ελληνικών γραμμάτων που θαυμάζουμε απαιτεί πίστη και αφοσίωση όχι συνηθισμένες. Για την ανάγνωση στην αρχαιότητα πάντως δεν θα βρεθεί εμβληματικότερη μορφή από τον Αριστοτέλη --αυτόν που ο Πλάτων ονόμαζε «ο αναγνώστης».


MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS
C E N T R E  F O R  T H E  G R E E K  L A N G U A G E
PRESIDENT: J. N. KAZAZIS

On the occasion of “International Greek Language Day” on February 9, 2019 The Greek language deserves to be learned and loved; for its virtues, but mainly because it has been the means of expression of a great civilization. A civilization, which, at the beginning of its long duration, shaped and codified the first and statutory layer of the higher vocabulary and concepts of Western civilization, and which ever since, in all its historical continuity, has not stopped evolving alongside the important historical moments of East and West. The Greek language deserves to be honored both because it is a valuable legacy for the Western world and because it is irreplaceable as the foundation of the Hellenic national identity.
To love something, however, means to come to know it. To come to know, first of all, acknowledged writers who have written in this language. The best tried and true way to do this is through Reading Circles: friends, classmates, fellow students meet at a friend’s house, in small groups, every one or two weeks, for a few hours, and read texts written by writers of their choice. One person reads out loud, and the others follow the text they also hold in their hands. For works of a foreign language literature (or Ancient Greek literature), some
circles of fanatical readers will even pursue the practice where the reader reads from a translation and the others follow from the original text! It is not at all necessary that the reading be followed by a discussion or analysis of the texts. What is more important is getting to know the texts. This is the crucial part. By the act of reading, the static visual signal becomes a vibrating oral signal, and through the ear enters the hearts and minds. Thus, when someone learns a text verbatim, it is called by heart, or in French par cœur. If there has never been a better helper than the ear to learn a foreign language, the ear once again proves to be the catalyst that helps transform a text into the flesh and blood of a culture. This is how Greek literature enters the circulatory system of the modern era.
The practice of Reading Circles originates from Greco-Roman antiquity, and has continued in various forms until modern times: in school and at university; with pupils, students and teachers; with younger academic personnel, often meeting at the professor’s place. Such Circles often had very long life spans, and the readings, organized by groups of friends at the chairs of Greek studies, covered the entirety of small libraries. This experience was established by devoted philologists, philosophers, and translators; it has been treasured by great modern writers, who at times read their own works in progress there. It is not difficult for enthusiasts of the Greek language and literature to create reading circles; it takes, however, an unusual degree of loyalty and devotion to ensure their continuous functioning in the name of the figures of Greek literature we admire. As for reading in Antiquity, the most emblematic figure to be found is none other than Aristotle—whom Plato called “the Reader.”

Monday, January 21, 2019

41st INTERNATIONAL ”MARIA CALLAS” GRAND PRIX - PIANO
Terms of Participation

A. PRINCIPAL RULES
The International Maria Callas Grand Prix in Piano is open to pianists of all nationalities up to 32 years old.
A1. An application form, properly filled out, must be sent by registered mail or e-mail to the Secretariat of the Maria Callas Grand Prix, ATHENAEUM, 3, Adrianou St., GR-105 55 Athens, tel. 30 210 3211987-49, e-mail contact@athenaeum.com.gr the latest by 10.6.2019.
A2. Applications must be accompanied by:
a) Full contact details.
b) Curriculum vitae.
c) Detailed information on the musical studies of the applicant (schools attended, seminars, diplomas etc.) as well as names of the applicant's music professors in particular during the last two years.
d) Prizes won at international competitions (if any).
e) Two letters of recommendation by musicians of internationally acknowledged.
f) Repertoire for solo piano.
g) Repertoire with orchestra.
h) An internet link or via a suitable internet program such as wetransfer, or a DVD (HD) of a recent performance.
i) The overall artistic activity of the applicant until today.
j) Programs and reviews.
k) List of the applicant's CDs or any other recordings, if there are any.
l) Two recent photographs, size 9x12cm (original, jpeg or pdf, in high resolution at least 300dpi).
m) A photocopy of their passport or any other official document as a proof of their date of birth.
A3. The Direction of the competition will provide foreign candidates with a formal certificate of participation, which may be used for the issuance of a visa.
A4. Pianists accepted to participate in the Maria Callas Grand Prix must report at the Secretariat of the competition two - three days before the beginning of the competition.
A5. Participants must send all the required documents and the list of the works they wish to perform for the competition, by 10.6.2019 at the latest. Please do take care to give us the composers' names, full title of the works with opus number and edition. Also participants should write separately the works they wish to perform in the 1st Stage of the competition, as well as the works they wish to perform in their recital.
N.B. Participants who will not follow the requests of the above paragraphs regretfully will not be accepted to the Grand Prix.
A6. All stages of the International Maria Callas Grand Prix can be recorded and transmitted through radio or/and television. Each candidate, provides his/her necessary acceptance to the Athenaeum International Cultural Centre irrevocably and without any claim for reword fee for the realization of above mentioned recordings and radio and/or television transmissions, as well as for the reproduction and circulation of any audio or visual material of such recordings for educational or archival purposes through the deposition of his/her bulletin of attendance.
A7. Pianists accepted to participate in the competition must notify the Secretariat of the exact date of their arrival at least four weeks before the beginning of the GRAND PRIX. Otherwise the Secretariat cannot ensure any accommodation.
A8. Pianists who have been accepted but are unable to participate in the MARIA CALLAS GRAND PRIX are kindly requested to notify the Secretariat within a reasonable time.
A9. The Direction of the competition will not accept any changes in the program after the 10th.6.2019

B. ACCOMMODATION
B1. Free meals will be offered to all participants and their accompanists at the premises of ATHENAEUM regardless of their success. Accompanying persons may also have meals against a small payment.
B2. Free hotel accommodation will be offered only to those pianists who will successfully pass into the 2nd Stage of the Grand Prix and until the Stage of their success.

C. EXECUTION OF THE MARIA CALLAS GRAND PRIX - PIANO
C1. The MARIA CALLAS GRAND PRIX - PIANO consists of four Stages. The sequence of the participants' appearance will be in alphabetical order, this year starting from the letter D.
C2. All works should be performed by heart.
C3. Composers not included in the competition’s program requirements cannot be selected by the participants.
C4. Pianists, who will not succeed to pass into the 2nd Stage, are entitled to ask the President and the members of the Jury Committee for their advice and counselling on their performance.
C5. The decision of the Jury Committee is irrevocable.

D. PROGRAM REQUIREMENTS
Participants of the MARIA CALLAS GRAND PRIX must present a repertoire of seven concerts for piano and orchestra of their own choice, ranging from W. A. Mozart to the 20th century inclusive.
More specifically:
a) Two concerts by W. A. Mozart and one concerto by L. v. Beethoven or vice-versa.
b) Two concerts out of the following:
F. Chopin, nr. 1 and 2
R. Schumann, a min.
F. Liszt, nr. 1 and 2
E. Grieg, a min.
J. Brahms, nr 1 and 2
C. Saint-Säens, nr. 2
C. Franck, Variations Symphoniques
P. I. Tchaikovsky, nr. 1 and 2
c) Two concerts out of the following:
M. Ravel, g maj.
S. Prokofieff, nr. 1, 2 and 3
S. Rachmaninoff, nr. 1,2,3,4 - Paganini Variations
B. Bartók, nr. 2, 3
R. Strauss, Burlesque
G. Gerschwin, Rhapsody in blue - Concerto in f.
A. Scriabin, C# min.
W. Lutoslawski, Variations on a theme by Paganini
d) A recital of a duration of 50’-55’ min. that should include:
1) One work by J. S. Bach
2) One sonata by L. v. Beethoven, to be chosen out of the following: op.2 nr.2 and 3, op.10 nr.3, op.7, op.26, op.27, op.28, op.31 nr 1, 2 and 3, op.53, op.57, op.81, op.101, op.109, op.110, op.111.
3) One important work out of the following composers: F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, F. Chopin (The 24 Preludes and the 12 Etudes op.10 or op. 25 are included - these works have to be performed in whole), and F. Liszt (we can accept a group of 3 Etudes Transcendantes or the 3 Etudes de Concert or 3 Paganini Etudes).
• The works of the recital are performed without repetitions.
FIRST STAGE Preliminary - duration of approx. 45’ - with piano accompaniment.
The participants should present three different concerts of their own choice (movements are acceptable).
SECOND STAGE 50’ - 55’ minutes - Recital
(See chapter Program, paragraph 2)
THIRD STAGE With orchestra
The Jury will decide the works to be performed in this stage (one complete work at least).
FOURTH STAGE Final - With orchestra
The Jury will decide the works to be performed also in this stage (one complete work at least).
N.B. Participants should bear in mind that the Jury Committee may require from them to perform the whole work, parts of which they have already performed at the 1st Stage.

E. THE JURY
E1. Members of the Jury will be internationally known personalities in music, from abroad and Greece.
E2. The final Stage of the competition will be attended by agents, artistic directors and other persons involved in music and having interest to promote the careers of the young laureates of the Maria Callas Grand Prix.

F. PRACTICE AND ACCOMPANISTS
The Direction of the competition will arrange for the participants the following:
F1. Possibility of daily practice.
F2. One hour's duration rehearsal prior to the 1st Stage with an accompanist. Participants wishing to have more than one rehearsal will have to undertake financially the accompanist's engagement.
F3. Participants may be escorted by their own accompanist, for whom the administration of the competition will not undertake any financial or other obligation (fee, accommodation etc) except the daily meals.
G. NOTES
G1. We kindly request of the participants, when sending in their application form, to write clearly in capital letters or in computer, their surname, name, address and temporary address, tel. nr., e-mail as well as their program. Please use English, French, or German.
G2. During the Grand Prix, the Secretariat will be open from 10 a.m. to 10 p.m. to be of service to the participants.
G3. Grand Prix Secretariat: 3, Adrianou St., GR-105 55 Athens, Greece, tel. 30 210 3211987 - 949, e-mail: contact@athenaeum.com.gr, www.athenaeum.com.gr, www.grandprixmariacallas.com.

Wednesday, January 16, 2019

Cursuri de limbă greacă - înscrieri - ianuarie 2019


CURSURI DE LIMBĂ GREACĂ

Perioada de înscriere:
17 - 31 ianuarie 2019 (în zilele lucrătoare)
Perioada cursului:18 februarie – 19 aprilie 2019 (18 lecții/ 36 de ore)

Adresă:Fundația Grigoriade, Str. Corbeni nr. 25, sector 2, Bucureşti, România (în apropierea Cinematografului Europa)
Taxă:600 RON

Nivel începător:
Α2 & B1
Luni și miercuri, 18.00-20.00


Etapele înscrierii:
1. Solicitarea prin e-mail(fundatiaculturalagreaca@gmail.com) a Formularului de inscriere.
2. Completarea formularului și trimiterea acestuia, în termen de o zi de la primire, la adresa de e-mail fundatiaculturalagreaca@gmail.com, cu subiectul: „Înscriere curs + numele solicitantului”.
3. Plata taxei de curs (600 RON) și trimiterea dovezii plății, în termen de 48 de ore de la trimiterea formularului, la adresa de e-mail de mai sus, cu subiectul: „Dovadă plată + numele solicitantului”.
NOTĂ:În cazul în care nu se va face dovada plății în 48 ore, se pierde locul reținut în urma trimiterii formularului completat.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile pentru o grupă și în ordinea primirii formularelor de înscriere confirmate de dovada plății.

Detalii plată:
Fundația Culturală Greacă
Bd. Pache Protopopescu 6, sector 2, București, România
Cont: 100031841313 – IBAN: RO44BRMA0530012416500000
deschis la Banca Românească, Filiala Calea Victoriei
CIF: 23989271 

________

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EΛΛΗΝΙΚΩΝ

Περίοδος εγγραφής:
17 -31 Ιανουαρίου 2019 (εργάσιμες μέρες)
Διάρκεια:16 Φεβρουαρίου – 19 Απριλίου 2019 (18 μαθήματα/ 36 ώρες)
Διεύθυνση:Ίδρυμα Γρηγοριάδη, Οδός Corbeni 25, Βουκουρέστι (κοντά στον Κινηματογράφο Europa)
Δίδακτρα:600 lei

Τμήμα αρχαρίων
Α2 & B1
Δευτέρα και Τετάρτη, 18.00-20.00

Παρακαλούμε να μας γράψετε στο e-mail (fundatiaculturalagreaca@gmail.com) και να μας ζητήσετε τη φόρμα εγγραφής. Ύστερα από τη συμπλήρωση της φόρμας, παρακαλούμε να πληρώσετε σε 48 ώρες τα δίδακτρα στο παρακάτω λογαριασμό:

Fundația Culturală Greacă
Bd. Pache Protopopescu 6, sector 2, București, România
Cont: 100031841313 – IBAN: RO44BRMA0530012416500000
deschis la Banca Românească, Filiala Calea Victoriei
CIF: 23989271

Πληροφορίες: 

Monday, November 12, 2018

Călători printre culori | EUNIC | #streetart

Arta urbană ia tramvaiul în CapitalăÎncepând de luni, 12 noiembrie, peisajul bucureștean este colorat, timp de un an, de două tramvaie speciale. Aspectul inedit al celor două vehicule este rezultatul colaborării României, Greciei, Spaniei și Suediei la realizarea proiectului de artă urbană „Călători printre culori” şi înfățișează diverse elemente culturale specifice acestor țări.

Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român, Fundaţia Culturală Greacă şi ambasadele Spaniei şi Suediei la București, în parteneriat cu Societatea de Transport București şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, și se înscrie în seria evenimentelor derulate de clusterul EUNIC ROMANIA.

Iniţiativa îşi propune să promoveze imaginea şi patrimoniul cultural al celor patru ţări prin intermediul artei urbane şi, totodată, să familiarizeze publicul Capitalei cu acest nou fenomen, care contribuie semnificativ la revitalizarea estetică a oraşului.

Bucureştenii sunt invitaţi în număr cât mai mare să descopere diversitatea culturală a statelor participante într-un spaţiu mai puţin obişnuit, acolo unde liniile de tramvai intersectează imaginaţia şi originalitatea artiştilor urbani.  

Alegerea tramvaiului ca suport pentru realizarea picturilor nu este întâmplătoare. Unul dintre obiectivele proiectului este acela de a încuraja călătoria cu acest vehicul nepoluant, care poate transporta atât călători, cât şi creaţii artistice, aducând astfel arta mai aproape de oameni, în general, şi de publicul tânăr, în special. În acest sens, elevi ai Liceului de artă „Dimitrie Paciurea” din Capitală au avut posibilitatea de a deprinde tehnica pictării cu graffiti în cadrul atelierelor desfășurate pentru decorarea celor două tramvaie.   

Tramvaiele, care circulă pe liniile 1 şi 10, au fost pictate de unii dintre cei mai cunoscuţi artişti români în domeniu. Alexandru Ciubotariu, cunoscut drept Pisica Pătrată, a pictat unul dintre cele două tramvaie, fiind autorul imaginilor reprezentative pentru Grecia şi România.

Cel de-al doilea tramvai, chiar dacă nu oprește e va opri nici în Spania, nici în Suedia, le oferă călătorilor o plimbare imaginară prin ţările respective, prin intermediul lucrărilor realizate de colectivul de artişti urbani Sweet Damage Crew şi Ovidiu Mihai, cu numele de artist Obie Platon.

Aşadar, bucureştenii şi turiştii, de la mic la mare, sunt invitaţi sã se bucure de varietatea culturală a Europei printr-o călătorie cu tramvaiul în Bucureşti.

Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/282142542641231/


Sponsori ai FCG:
CytoGenomic Medical Laboratory
International Architects & Partners

***

Câteva instantanee din timpul lucrului:


Echipa organizatorică

Wednesday, November 7, 2018

Ca la carte - podcasturi: Luna Literaturii Europene 2018

Ca la carte...

Podcasturi realizate cu prilejul Lunii Literaturii Europene 2018
De la decizia de publicare până la rafturile librăriei este o cale lungă, pe care Simina Popa și Claudiu Sfirschi-Lăudat încearcă s-o parcurgă discutând cu profesioniști din lumea cărții despre ce înseamnă să fii editor, traducător, redactor și librar.

Un proiect #Eucitesc, desfășurat în cadrul Lunii Literaturii Europene 2018, eveniment organizat de institutele culturale membre ale EUNIC România.

Invitații la discuție au fost Alexandra Rusu, editor la Editura Vellant, Vali Florescu, traducător, Alin Croitoru, redactor-șef la Editura Polirom, și Irina Ornea, librar la Librăria Humanitas de la Cișmigiu.

Podcast realizat de Fundația Culturală Greacă
Editare sunet: Alexandros Raptis
Ilustrația muzicală: Cosmin Nicolae


Saturday, October 20, 2018

Imagini de la spectacolul-lectură „Invocarea farmecului”

Imagini de la spectacolul-lectură 
Invocarea farmecului de Yannis Mavritsakis
organizat de FCG în data de 20 octombrie, ora 17.00, la Point Hub, 
cu prilejul Lunii Literaturii Europene 2018.


Crenguța Hariton și Gavril Pătru

Crenguța Hariton

Vlad Nemeș, Crenguța Hariton și Gavril Pătru

Gavril Pătru și Ștefy David

Vlad Nemeș

Ion Haiduc și Gavril PătruMonday, October 8, 2018

Spectacol-lectură | Luna Literaturii Europene | #EUcitesc


Luna Literaturii 2018
#EUcitescCu prilejul Lunii Literaturii Europene organizate în octombrie de membrii rețelei EUNIC România, Fundația Culturală Greacă prezintă spectacolul-lectură Invocarea farmecului de Yannis Mavritsakis, în data de 20 octombrie, ora 17.00, la Point Hub (Str. General Eremia Grigorescu, nr. 10).


INVOCAREA FARMECULUI

de Yannis Mavritsakis

- spectacol-lectură -

traducere de Claudiu Sfirschi-Lăudat

Cu: Gavril Pătru, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Vlad Nemeș, Ștefy David

 

Sinopsis:
Lipsită de orice bănuială, mama adună ierburi, tatăl bolnav visează la propria renaștere, câinele fidel vorbește cu demonii, iar fata întârzie să se întoarcă acasă − toți membrii familiei sunt oferiți ca hrană vie unui proces de execuție magică, izvorât din ideea unui paradis pierdut și transpunând imaginea pământului ca tărâm al morții.

YIANNIS MAVRITSAKIS

Dramaturgul Yannis Mavritsakis s-a născut la Montreal în 1964, iar din 1970 locuiește la Atena. A studiat actoria la Școala Superioară de Artă Dramtică a Teatrului Național din Atena. A absolvit în 1986 și a lucrat ca actor până în 2003, când a început să se concentreze mai mult asupra scrisului. Toate piesele sale au fost reprezentate la Atena și traduse în franceză (Editions Theatrales, Maison Antoine Vitez) și alte limbi.
Vitrioli a fost prezentat prima dată sub forma unui spectacol-lectură la Théâtre de la Ville din Paris, iar apoi a fost montat la Teatrul Național din Atena, în regia lui Olivier Py (2012-2013). Aceeași reprezentație a participat la Festivalul din Avignon, în 2014. Redshift a fost reprezentat prima oară la New York, în vara anului 2013 (Between the Seas Festival). Pentru Blind Spot (tradus în limba română de Elena Lazăr, Editura Omonia, 2007, și montat de Radu Afrim în 2016) a primit Premiul „Karolos Koun” pentru cea mai bună piesă, în 2008, iar pentru Wolfgang (montat în România de Radu Afrim, în 2017), a primit premiile „Georgios Hortatsis”, pentru cea mai bună piesă de teatru (2008-2010) și Palmares 2010 (Commission Nationale de l’Aide à la creation de textes dramatiques, Paris).

PIESE DE TEATRU
Quasar, 2015
The Invocation of Enchantment, 2014
Redshift, 2012
Vitrioli, 2010
Fucking Job, 2008
Wolfgang, 2007
Blind Spot, 2006

Friday, October 5, 2018

#EUcitesc - Luna Literaturii Europene 2018

Cu prilejul Lunii Literaturii Europene 2018,
Excelența Sa domnul Vassilis Papadopoulos
Ambasadorul Republicii Elene la București,
citește un fragment din cartea sa 
Olya. Două ierni și o primăvară 
(traducere de Elena Lazăr, Editura Omonia, 2018).

#EUcitesc
#EUNICThursday, September 13, 2018

Interpretive Writing for Natural and Cultural Heritage


 The Heritage Management Organization
Training Heritage Leaders
Autumn 2018
Executive Leadership Development in Heritage Management Workshops

Interpretive Writing for
Natural and Cultural Heritage

A jointly certified course by Interpret Europe and
the Heritage Management Organization

3-7 November 2018 (with available option of a 3-day course, 3-5 November)

Location: The Heritage Management Organization Headquarters
Kimonos 11 & Pagkalou streets, 19200, Elefsina, Greece

The key to effective word-based Heritage Interpretation is written text that grabs and holds the reader’s attention.
During a 5-day course participants will discover and practice a wide range of techniques to engage readers and master the techniques of interpretive writing. Participants will have the opportunity to strive to become a Certified Interpretive Writer awarded by Interpret Europe, the European Association for Heritage Interpretation, after successfully completing, and being assessed on, the following exercises:
1) develop a strong theme for a piece of interpretive writing
2) turn a poorly written and laid out graphic panel into a good example of interpretive writing and panel presentation
3) prepare a piece of interpretive writing incorporating the techniques taught in the course
4) edit and rewrite some difficult text utilizing the principles of interpretive writing and the importance of plain language

In addition to the tasks above, participants will take part in a range of other exciting activities. This includes a visit to the Elefsina archaeological site looking at how it is interpreted - creating a new graphic panel. Participants will also write a creative interpretive text about their chosen heritage feature in Elefsina.
3-day option
This year we are offering a 3-day option from 3-5 November. Participants selecting this option should be aware that 16 additional hours of coursework must be done at home, including completing the certification tasks. Please indicate your preference on the form.
Your Trainer
The course’s instructor, Steven Richards-Price, is an Interpret Europe Training Team member, former IE Supervisory Committee member, former Chair of the Association for Heritage Interpretation (AHI-UK), Vice-Chair of Interpret Wales, and a heritage interpreter with many years of practical experience working for natural resources agencies in Wales, UK. He ran this course here last year and the feedback was excellent.
·         All applicants need to be either individual members or professional members of Interpret Europe. Knowledge of heritage interpretation will not be necessary but any level of experience of writing for visitors will be a plus.
·         Suggested donation for participation: 1500 Euros (tuition; refreshments and light lunch).  
·         A. G. Leventis Foundation scholarships (partial or full coverage towards tuition and/or accommodation) will be available for heritage managers working on (broadly defined) aspects of Greek cultural heritage (excluding airfare/travel expenses and the Heritage Management Organization’s 2018 membership fee).
·         Kaplan Foundation scholarships (partial or full coverage towards tuition and/or accommodation) will be available for individuals actively involved in the research, study and promotion of the sites of Corinth, Delos, Larisa and Olympia (excluding airfare/travel expenses and the Heritage Management Organization’s 2018 membership fee).
·         Paul and Alexandra Canellopoulos Foundation scholarships (partial or full coverage towards tuition) will be available for Hellenic Ministry of Culture and Sports appointed employees (excluding airfare/travel expenses and the Heritage Management Organization’s 2018 membership fee).
·         Heritage Management Organization scholarships will be available for applicants who do not qualify for any of the above mentioned scholarships (excluding airfare/travel expenses and the Heritage Management Organization’s 2018 membership fee).
To apply for this course, please:
·         2) after receiving confirmation of receipt of your application, complete the application process by submitting your curriculum vitae, personal statement and reference letter (which may come in separately by your referee at their earliest convenience). Please submit all your application documents by email to inherity.info@gmail.com. Applications should not exceed 750 words in total and your curriculum vitae should be no more than 1000 words.
·         A reasonable proficiency in spoken and written English is required to attend the course. In order to assess it, applicants will be asked to participate in a personal (spoken) interview.  
After approval of their application file, participants will receive an official letter outlining in detail the conditions of participation.
Heritage Management Organization Membership is required for participation in all of our Organization’s Executive Leadership in Heritage Management Workshops. Recipients of scholarships for participation in this workshop are (generally) required to pay the general membership fee (100 Euros).  
Spaces for this workshop are limited, so please apply early
The application deadline is Sunday, 30 September, 2018
For further details about the course, you may contact
Steven Richards-Price at steven@writing4visitors.com  
For questions regarding the administrative aspects of the course, you may contact Dr. Eleni Drakaki at inherity.info@gmail.com