Friday, January 16, 2015

Aryballos

An aryballos (Greek: ἀρύβαλλος) was a small spherical or globular flask with a narrow neck used in Ancient Greece. It was used to contain perfume or oil, and is often depicted in vase paintings being used by athletes during bathing.Sunday, January 11, 2015

Cursuri de limbă greacă 2015Cursuri de limbă greacă
9 februarie – 7 aprilie 2015

Perioada de înscriere: 19 ianuarie – 6 februarie 2015 (în zilele lucrătoare)
Perioada cursului: 9 februarie – 7 aprilie 2015 (18 lecții/ 36 de ore, cu o frecvență de două lecţii a câte două ore/ săptămână)
Adresă: Fundația Grigoriade, Str. Corbeni nr. 25, sector 2, Bucureşti (în apropierea Cinematografului Europa)
Taxă: 600 RON

Nivel începător:
A1
Luni și Marți, 18.00-20.00 (15 locuri)
A2
Luni și Miercuri, 18.00-20.00 (15 locuri)
Nivel avansat:
Luni și Miercuri, 18.00-20.00 (15 locuri)

Etapele înscrierii:
1. Solicitarea Formularului de înscriere prin e-mail.
2. Completarea formularului și trimiterea acestuia, în termen de o zi de la primire, la adresa de e-mail fundatiaculturalagreaca@gmail.com, cu subiectul: „Înscriere curs + numele solicitantului”.
3. Achitarea taxei de curs (600 RON) și trimiterea dovezii plății, în termen de 48 de ore de la trimiterea formularului, la adresa de e-mail de mai sus, cu subiectul: „Dovadă plată + numele solicitantului”.
NOTĂ: În cazul în care nu se va face dovada plății în 48 ore, se pierde locul reținut în urma trimiterii formularului completat.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile pentru o grupă și în ordinea primirii formularelor de înscriere confirmate de dovada plății.

Detalii plată:
Fundația Culturală Greacă
Bd. Pache Protopopescu 6, sector 2, București, România
Cont: 100031841313 – IBAN: RO44BRMA0530012416500000
deschis la Banca Românească, Filiala Calea Victoriei

CIF: 23989271

Wednesday, January 7, 2015

Dans

Să dansăm cu Irene Papas și Anthony Quinn!