Monday, July 13, 2009

Noutăţi editorialeOpera Română, deceniul şase - 1971-1981 (vol. I şi II)

Autor: Anca Florea

O continuare a celor cinci volume din seria primei istorii a teatrului liric bucureştean instituţionalizat, volumul VI (deceniul 1971-1981) urmăreşte să realizeze, cât mai obiectiv posibil, în cele peste 1.000 de pagini ale sale, o radiografie” a existenţei teatrului şi artiştilor săi, într-un context marcat de frământări adesea ascunse, dar şi de momente intrate în istoria artei noastre interpretative.

Dorind să ofere o imagine generală a atmosferei acelor ani, să contureze portrete artistice şi umane cât mai veridice, autoarea păstrează linia obiectivă a relatării, punând în prim-plan documente ce reprezintă astfel şi un bogat material „de lucru” pentru specialişti. Este o carte ce se adresează atât celor ce au trăit acele momente, cât şi celor din generaţia tânără, care vor descoperi astfel adevărata anvergură a Operei Române.

Anca Florea întreprinde în această lucrare, la fel ca în toată seria de volume publicate până în prezent, o migăloasă muncă de istoriografie, selectând cu discernământ şi obiectivitate cronici diverse sau aprecieri critice din epocă, pe care le consemnează apoi cu echidistanţa necesară unei prezentări complete şi complexe. Deşi este rodul unei imense munci de cercetare şi analiză, volumul VI se doreşte a fi, în primul rând, o poveste fascinantă a Operei Române, pe care orice cititor o poate descoperi cu uimire şi încântare, ajungând apoi la concluzii personale.

Sute de fotografii – portrete şi scene din spectacole – completează imaginea generală, oferind celor de astăzi posibilitatea de a admira montări, costume şi „măşti” adesea impresionante, dar şi chipuri până acum poate neştiute ale celor care, în cabine sau în culise, au contribuit substanţial la realizarea unui nivel artistic de prestigiu.

Această „saga” a Operei Române va continua, pe aceleaşi coordonate, în volume ce vor prezenta următoarele decenii din istoria teatrului, cu intenţia de a ajunge „la zi”.

No comments:

Post a Comment