Monday, July 11, 2016

Examene de masterat - Secția de Neogreacă / Universitatea București

ANUNȚ
FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI organizează, în sesiunea iulie 2016, examenul de admitere la masteratul de traductologie latino-romanică, specialitatea NEOGREACĂ.

Examenul de admitere constă din două probe:
- o testare scrisă a cunoştinţelor de limbă, cuprinzând o traducere şi o retroversiune (texte de largă accesibilitate), precum şi redactarea unui eseu
- un interviu în care candidaţii vor prezenta în limbile română şi greacă un proiect de cercetare în domeniul studiilor neoelene, pe care doresc să îl dezvolte sub forma viitoarei disertaţii masterale.

Cele două probe vor avea loc în datele de 25 și 26 iulie 2016, începând cu orele 9.00.

În cazul obţinerii unor medii egale, criteriile de departajare a candidaţilor vor fi:
1. media de licenţă 
2. media generală a anilor de studii universitare 
3. participarea la sesiuni ştiinţifice.

Compania Fatrom S.A. anunţă acordarea a şase burse de studiu, în valoare de 200 de euro pe lună net, pentru candidaţii admişi la specialitatea neogreacă.

Candidaţii admişi pot participa la concursul în vederea obţinerii bursei de cercetare în valoare de 500 de euro net pe lună, acordată, pentru anul universitar 2016-2017, de către asociaţia culturală Protagoras.

No comments:

Post a Comment