Friday, October 16, 2015

Istorie în documente: Mavrocordații (1711-1786)DAR Development Publishing anunţă lansarea volumului Istorie în documente: Mavrocordații (1711-1786), sâmbătă, 17 octombrie, în cadrul celui de-al III-lea Congres al Neoeleniștilor din Țările Balcanice, eveniment ce va fi organizat la București, în perioada 16-17 octombrie 2015, de către Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă, cu sprijinul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Realizarea acestui volum foto-documentar a fost posibilă cu sprijinul Ministerului Culturii, prin Administrația Fondului Cultural Național, care a cofinanţat această apariţie editorială. Alături de Arhivele Naționale ale României, un sprijin important a fost oferit de către Universitatea din București, Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, prin invitaţia de lansare la acest congres, precum şi de către Fundația Culturală Greacă, partener al proiectului, care a ajutat la diseminarea rezultatului final.

Volumul este îngrijit de domnul Claudiu-Victor Turcitu, doctorand al Universităţii din Atena, care, din anul 2008, coordonează activitatea Biroului „Arhive Medievale, Fonduri Personale și Colecții” din cadrul Arhivelor Naționale Istorice Centrale.

Istorie în documente: Mavrocordații (1711-1786) nu este doar un album foto-documentar, ci şi o lucrare de mare impact vizual, menită să atragă atenția specialiștilor și a publicului larg – și mai ales a tinerilor – asupra unei perioade complexe și controversate din punct de vedere istoric. Documentele emise de cancelariile domnilor fanarioți au fost scoase la lumină doar sporadic și insuficient, cea mai mare parte a acestui tezaur arhivistic rămânând încă necunoscută. Lipsește o ediție științifică a – sau chiar un catalog al – documentelor acestei perioade.

Albumul foto-documentar dedicat Mavrocordaților cuprinde un număr de 115 documente, inclusiv șapte suluri de peste 2 m lungime, fiind structurat cronologic, în două părți: mărturii documentare și mărturii sigiliografe. În cadrul fiecărei părți, documentele și sigiliile sunt prezentate cronologic și beneficiază de rezumate și descrieri ale conținutului și ale particularităților diplomatice ale fiecăruia, atât în limba română, cât și în limba engleză. În plus, acest album va fi însoțit de o variantă electronică, în format fluid-book, care le va oferi posibilitatea specialiștilor să acceseze conținutul informațional detaliat al fiecărui document.

Lansarea volumului, însoțită de prezentarea acestuia participanților la cel de-al III-lea Congres al Neoeleniștilor din Țările Balcanice de către conf. univ. dr. Tudor Dinu, va fi urmată de alte prezentări ale lucrării în țară. În plus, în data de 7 noiembrie a.c., la invitaţia Ministerului Culturii, albumul va fi prezentat la Salonul Internaţional de Carte de la Istanbul.


Persoană de contact:

Cristian Brutaru, director al Editurii DAR DEVELOPMENT Publishing

cristian.brutaru@dardevelopment.ro

No comments:

Post a Comment