Thursday, May 5, 2011

Noaptea Muzeelor 2011 - Noul Muzeu al Acropolei - FCG


NOUL MUZEU AL ACROPOLEI


Sala Parthenonului
Expoziția de fotografie, organizată de Fundația Culturală Greacă cu prilejul "Nopții Muzeelor" din data de 14 mai, prezintă Noul Muzeu al Acropolei, unul dintre cele mai importante muzee arheologice din lume.
În cadrul expoziției sunt prezentate Stânca Sacră a Acropolei, noua clădire a muzeului, construită după planurile arhitectului Berbard Tschumi și ale confratelui său grec Mihalis Fotiadis, imagini cu exteriorul clădirii și cu împrejurimile, fiind puse în valoare vestigiile descoperite între timp, precum și imagini cu spațiul interior în care sunt găzduite capodoperele artei grecești antice.


Sunt prezentate imagini cu:
Sala Versanților, cu vestigiile descoperite în templele aflate la poalele Acropolei, precum și în așezarea care s-a dezvoltat cu timpul la marginea colinei.
Sala operelor arhaice (sec. VII-480/79 a.Chr.), cu sculpturi și obiecte votive, printre care și Corele, Cavalerii și alte opere care sunt amplasate liber în sală, putând fi admirate din toate laturile.
Sala Parthenonului, cu toate ornamentele sale sculpturale (originale și cópii) și cu informații despre funcțiunea instituțiilor democratice ale cetății (polis) în secolul al V-lea.

Sala operelor arhaice (sec. VII-480/79 a.Chr.)
Noua clădire a Muzeului se află pe latura sudică a Acropolei, pe terenul fostei tabere militare Makrygianni, la o distanță de 280 de metri de Parthenon. Planul clădirii dă impresia unui spațiu "transparent", fără ziduri, cu o priveliște neîngrădită, comunicând firesc cu situl arheologic din împrejurimi. Potrivit declarațiilor arhitectului Bernard Tschumi, "friza Parthenonului este recompusă înăuntrul muzeului, iar vizitatorul poate vedea, în aceeași vreme, și Parthenonul, și ornamentele sale sculpturale (originalele aflate la Britisch Museum fiind înlocuite de cópii) expuse în sala de sticlă a Parthenonului".
În timpul pregătirii terenului pentru construirea muzeului, a fost descoperit un sector al unei vechi așezări creștine. Vestigiile au fost conservate și sunt vizibile prin pardoseala transparentă a primului nivel al clădirii.
Având o suprafață totală de 25.000 de metri pătrați, Muzeul dispune de spații expoziționale cu o arie de 14.000 de metri pătrați (de zece ori mai mare decât cea a vechiului muzeu) și adăpostește aproximativ 4.000 de obiecte descoperite pe Stânca Sacră a Acropolei și la poalele acesteia, cele mai vechi dintre acestea datând din perioada miceniană, iar cele mai recente, din epoca paleocreștină.


   
Dominante sunt friza Parthenonului, Cariatidele din Erechteion și vestitele sculpturi din epoca arhaică și din Secolul de aur al lui Pericle.
În timpul expoziției, va fi proiectat un documentar, cu o durată de 9 minute, despre Noul Muzeu al Acropolei, și un documentar realizat de către dna Luminița Velciu, realizator la TVR, cu prilejul lucrărilor de mutare a muzeului.

Materialul optico-acustic al expoziției a fost pus la dispoziția Fundației de către Noul Muzeu al Acropolei. 
Durata expoziției: 14 mai-15 iunie

Programul de vizitare:
În zilele lucrătoare (luni-vineri): 12.00-18.00
Noaptea Muzeelor: 20.00-00.00

Programul din timpul Nopţii Muzeelor (14 mai):

FUNDAŢIA CULTURALĂ GREACĂ
Bd. Pache Protopopescu, Nr. 6
Sector 2, Bucureşti, România


ora 21.00: Documentar despre Noul Muzeu al Acropolei, prezentat de către dna Luminița Velciu, realizator la TVR.
ora 22.00: "Reflecţii pe marginea artei arhaice greceşti", cuvântare prezentată de către dna prof. dr. Zoe Petre.


Accesul este liber.

No comments:

Post a Comment