Tuesday, April 5, 2011

Lansare de carte - Omonia
Dimitris Rizoulis, Comoară de cuvântări a Arhiepiscopului Hristodoulos. De la cuvântarea de întronizare până la ultimele sale cuvinte
Cuvânt de întâmpinare: Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Traducere din limba greacă: Ion Diaconescu şi Dorin Demostene Iancu
Editura Omonia, Bucureşti, 2011, 280 p.+8 pag. ilustraţii color

Cea mai recentă apariţie a Editurii Omonia reprezintă o selecţie de omilii din preţioasa moştenire spirituală lăsată de vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Atenei şi al Întregii Grecii, Kyr Hristodoulos. Selecţia, realizată de jurnalistul grec Dimitris Rizoulis, care s-a aflat mulţi ani în preajma Arhiepiscopului, cuprinde 22 dintre cuvântările memorabile rostite în timpul păstoririi sale de vrednicul de pomenire Arhiepiscop al Atenei şi al Întregii Grecii, Kyr Hristodoulos. Cuvântările selectate pun în evidenţă personalitatea complexă şi implicarea plină de devotament şi curaj ale Preafericitului Arhiepiscop Hristodoulos în viaţa Bisericii, în viaţa socială şi chiar în viaţa politică a cetăţii. Ele ni-l înfăţişează pe Arhipăstorul grec puternic ancorat în tradiţia ortodoxă, deschis şi receptiv la nou, sensibil la valorile istoriei neamului, apărător al creştinismului.
Cronologia alcătuită de Dimitris Rizoulis punctează momentele principale ale vieţii şi activităţii Arhiepiscopului. Oaspete în mai multe rânduri al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopului i s-au conferit în România trei titluri de doctor honoris causa: al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, ambele din Iaşi, şi al Universităţii din Craiova.
În cuvântul de întâmpinare, Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, arată: “Editarea în limba română a volumului Comoară de cuvântări, dedicat omagierii Preafericitului Părinte Hristodoulos, de la a cărui trecere din această viaţă se împlinesc anul acesta trei ani, este un eveniment de aducere aminte şi de omagiere a memoriei acestui vrednic Arhipăstor al Ortodoxiei universale, personalitate marcantă a întregii creştinătăţi şi bun prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi al poporului român”. Personalitatea ierarhului grec este evocată şi în mesajul Sanctităţii Sale Bartholomeu, Patriarhul Ecumenic, adresat editorului grec şi inclus şi în ediţia românească.

No comments:

Post a Comment